Voornaam
populariteitslijsten
english
Stefanus
Verklaring
Van Gri. stephanos 'krans', vooral als prijs voor de overwinnaar in wedstrijden (vergelijk in de Bijbel, 1 Korintiërs 9,25). Naam van een van de zeven diakenen in Jeruzalem, vermeld in Handelingen 6 en 7. Hij werd als eerste om zijn geloof gestenigd (Handelingen 7,60) en is daarmee de eerste martelaar. Kerkelijke feestdag: 26 december (in het Oosten 27 december). Voorts onder meer: 1) Stefanus I, paus, 254-257. Kerkelijke feestdag: 2 augustus; 2) Stefanus, koning van Hongarije, geboren 969; gestorven 1038; kerkelijke feestdag: 2 september. In Hongarije was de dag van zijn begrafenis (20 augustus) een nationale feestdag met een grote processie in Boedapest; hij is schutspatroon van Hongarije; 3) Stefanus, apostel en eerste bisschop van Hälsingland in Zweden. Toen hij tot missiebisschop werd gewijd, nam hij de naam Simon aan; gestorven na 1072. Kerkelijke feestdag: 2 juni. Als ontleende naam kwam hij al zeer vroeg in gebruik. Littger (234) wijst erop dat hij opgekomen is doordat in 754 Pepijn door paus Stefanus II in Soissons tot koning gezalfd werd. Bij Socin: Stephanus, bisschop van Spiers, omstreeks 661; Rheinland: Stephan, begin 9e eeuw (Littger); Mansion: Stephanus, getuige in Gent, 996; Stephanus, getuige voor de graaf van Holland, 1162; in Utrecht: 1186. Volgens Leys (1958) komt in de 10e eeuw in West-Vlaanderen 6 keer Stephanus voor op 13 christelijke namen, in de 11e eeuw 14 keer op 35, hetgeen op grote populariteit van de naam wijst. Vr. vormen bij Socin sinds 1084; in Gent: eerste helft van de 13e eeuw (Tavernier-Vereecken 156); oudste voorbeeld in Holland (Van der Schaar): Stephania, 1317 (deze vrouwelijke vorm was al vroeg in gebruik bij de graven van Bourgondië).