Voornaam
populariteitslijsten
english
Verklaring
Van Aramees tadda 'de dappere'. In de Bijbel, in Matteüs 10,3 is het de toenaam van de apostel Judas; kerkelijke feestdag: 28 oktober. Een heilige Thaddeus, monnik bij Constantinopel, was martelaar in de beeldenstrijd in 815; kerkelijke feestdag: 29 december.