Voornaam
populariteitslijsten
english
Walter
ook Wâlter en Waltér
Verklaring
Tweestammige Germaanse naam, met als eerste lid wald-, walt- 'heersen' (zie -wald-); het tweede lid is 'heer, leger' (zie -her-). De naam betekent dus ongeveer 'de heerser over het leger'. Heiligennaam: Walter, abt van Pontoise (ten noordwesten van Parijs); gestorven 1099; kerkelijke feestdag: 8 april. Oude vleivormen zijn soms moeilijk te herkennen: Weitkin, Weytkin, Kortrijk omstreeks 1400 (Debrabandere); Weytin, Dordt 1284-87 (SRD); Welt, Weltken = Wouter, Noord-Brabant 14e/15e eeuw; Weute, Zeeland 14e eeuw.