Voornaam
populariteitslijsten
english
Ale
ook Åle en Alè
Verklaring
Verkorting van adel-namen, vergelijk Ade. Friese naam, maar vroeger meer verbreid, vergelijk plaatsnamen als Eleking (Overijssel), Elingen (Belgisch Brabant). Zie ook Ele.