Voornaam
populariteitslijsten
english
Ade
ook Adé
Verklaring
Verkorting van een Germaanse naam met als eerste lid Adel- (zie adel- en vergelijk Bach 118) of ad- (vergelijk Stark 40: Ado = Adulfus, zie Adolf); zie ook Ede. Ook de naam Adrianus kan de oorsprong zijn (vergelijk Aat, Aatje en Aad). Blijkens plaatsnamen was de naam vroeger ook buiten Friesland en Groningen verbreid: Edingen (Enghien), in Henegouwen, uit Adenghem.