Voornaam
populariteitslijsten
english
Ava
Verklaring
In Engelstalige landen een vrij recente, waarschijnlijk verzonnen naam, mogelijk onder invloed van Lat. avis 'vogel'. Dus niet te vergelijken met Nederlands Ave. De naam heeft zich verbreid onder invloed van de Amerikaanse filmster Ava Gardner (1922-1990). In het Zweeds is Ava waarschijnlijk een vleivorm van Gustava. In het Rus. is Ava een mannelijke vleivorm van Augustus.