Voornaam
populariteitslijsten
english
Verklaring
Hebreeuws 'mijn rechter is God'. Naam van een van de vier grote profeten van het Oude Testament. Door zijn vermogen om dromen uit te leggen kreeg hij een invloedrijke positie aan het hof. Heiligennaam: Daniël de Styliet, een Griekse pilaarheilige in de 5e eeuw; kerkelijke feestdag: 11 december. De naam was vrij vroeg in de Middeleeuwen al populair. Socin: Danihel, notaris van Lodewijk de Vrome, 839; Daniël, Trier 1055 (Littger 191; mogelijk staat de naam onder invloed van Germaanse Danilo); Vlaanderen: 12e eeuw (Leys), in Noord-Nederland ook in de 12e eeuw; Daen, Dordrecht 1399 (SRD); Neelken = Daneelken, Den Bosch 1382. Vr. vormen in de 17e eeuw: Daniella, Dana.