Voornaam
populariteitslijsten
english
Digna
Verklaring
Van Lat. dignum 'waardig'. De heilige Digna was een dienares van de heilige Afra; kerkelijke feestdag: 12 augustus. Digna en Merita (Emerita) zijn legendarische martelaressen in Rome, tijdens Valerianus in 258; kerkelijke feestdag: 22 september. Vooral sinds de 17e eeuw in het zuiden in gebruik. Aanvankelijk werd de naam verward met Dymfna: Dympne = Digne, Edegem 1607; Dympna = Digna, Schelle 1630 (K. Roelandts 1951, 16). Zie ook Dignum en Dingenis.