Voornaam
populariteitslijsten
english
Dionysius
Verklaring
Gri. 'tot Dionysos behorende'. Dionysos was de Griekse god van de wijn (Lat. Bacchus). De naam is in de christelijke sfeer gekomen door Dionysius de Areopagiet, door Paulus bekeerd (Handelingen 17, 34). Later werd het de naam van verscheidene heiligen, van wie de bekendste was: Dionysius, apostel van de Galliërs, eerste bisschop van Parijs, martelaar in ongeveer 250; kerkelijke feestdag: 9 oktober. Hij is een van de veertien noodhelpers en vooral vereerd bij de Frankische koningen. Lodewijk de Vrome noemde in 825 St. Dionysius huispatroon van de Karolingers; schutspatroon van Frankrijk (de oude Franse strijdkreet was: 'Montjoie St. Denis'). Ook in Nederland komt de naam al vroeg in de Middeleeuwen voor; in West-Vlaanderen in de 12e eeuw.