Voornaam
populariteitslijsten
english
Eibe
Verklaring
Friese naam. Tweestammige verkorting van een Germaanse naam met Eg- 'zwaard' (zie eg-), waarvan het tweede lid met b- begon, bijvoorbeeld Egbert; agi-, egi- werd ei-, vergelijk seghede, zegde, zeide, Duits Segel, Nederlands zeil en Eibe = Egibert (Stark 127).