Voornaam
populariteitslijsten
english
Ese
ook Eşe
Verklaring
Met varianten en afleidingen als Eesge, Esse en Iese (mannelijk) en Esa, Eskelina en Ieskje (vrouwelijk). Overwegend Friese naamvormen; vroeger ook elders: Essela, Essel, Den Bosch en omgeving 14e/15e eeuw. De herkomst van dergelijke sterk verkorte naamvormen is moeilijk na te gaan. Mogelijk zijn ze verwant met het woord Asen 'goden' uit de Germaanse mythologie (zie ans-); vergelijk echter ook Eise en Stark 51: Eyse = Eso.