Voornaam
populariteitslijsten
english
Eise
Verklaring
Friese naam. Eenstammige verkorting van Germaanse namen met agi-, egi- 'zwaard' (zie eg-), vergelijk Stark 85: Eizo = Egizo en zie Age, Eige en Eike. Ook is mogelijk verkorting uit een naam waarvan het eerste lid het equivalent is van Gotisch agis 'schrik' (zie eis-).