Voornaam
populariteitslijsten
english
Ive
Verklaring
Friese naam. Mogelijk is deze Germaanse naam oorspronkelijk eenstammig, een stam die we terugvinden in Nederlands ijf, zie iv- en Jake, Jou, Juk en Juw. In de Frankische romans komt de naam al voor. Zie ook Ivo.