Voornaam
populariteitslijsten
english
Jordanus
Verklaring
Van oorsprong is dit vermoedelijk een Germaanse naam: Iordanes, Gotisch, reeds vermeld in de 5e eeuw (Schönfeld Wtb.). De naam wordt met Oudnoors jordh 'aarde, land' in verband gebracht. Dit is echter geenszins zeker. Onder invloed van de Kruistochten werd de naam in verband gebracht met de riviernaam Jordaan, door associatie met Johannes de Doper. Het is een oude naam: Jordan, Mains 797 (Socin); Rheinland 1149 (Littger). Vooral na de Kruistochten nam het gebruik van de naam toe (mogelijk in verband met het feit dat het water van de Jordaan als doopwater werd gebruikt; Littger 206). Jordanus proost van Sint-Salvator, Utrecht 1157 (Gysseling, Overz. 10); Jan Jordaenssoon, Dordt 1284-7 (SRD); Jorden, Joorden Den Bosch en omgeving 14e/15e eeuw. Vroeger wel verward met Jurriaan: Jordaan = Jurriaan, Elst ca.1650 (Ned. L. 1980, 34).