Voornaam
populariteitslijsten
english
Lazarus
Verklaring
Van Hebreeuws El'azar 'God helpt'. Lazarus is de Latijnse (en Griekse) vorm. Hij komt voor als de naam van de bedelaar in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (zie de Bijbel, in Lucas 16, 19-31) en van de broer van Maria en Martha, die door Christus uit de dood werd opgewekt (idem, in Johannes 11). Het is ook de naam van een 5e-eeuwse bisschop van Aix, waardoor later de legende ontstond dat de uit de dood opgewekte Lazarus bisschop van Marseille zou zijn geweest. 17 december is zijn feestdag in Marseille. Doordat de naam hier al vroeg met melaatsheid (ziekte van Lazarus, Middelnederlands laserie 'melaatsheid', lasersch 'melaats') vereenzelvigd werd en ook de afleidingen een minder gunstige gevoelswaarde kregen, heeft hij het in Nederland vrijwel niet tot voornaam gebracht. Het enige voorbeeld in Holland dateert van 1526 (Van der Schaar). Voorts: Mr. Isaäc Lazarus Schaap, geboren Groningen 1801 (Bijblad Ned. L. juli 1965, 207).