Voornaam
populariteitslijsten
english
Martha
Verklaring
Aramees 'meesteres', 'heerseres'. Martha was de zus van Lazarus en van Maria van Bethanië. Zij stond bekend als de 'bedrijvige Martha', die het huiselijk werk deed terwijl haar zus Maria luisterde naar Christus' (Lucas 10, 38). Volgens een Middeleeuwse legende zou zij met haar zus naar de Provence zijn gegaan en begraven zijn in Tarascon, vandaar dat haar naam in die streek populair werd; kerkelijke feestdag: 30 juli. Bij ons kwam Martha in de 17e eeuw in gebruik, in Brugge omstreeks 1500: Martkin = Martha (Vlaamse Stam I, 215).