Voornaam
populariteitslijsten
english
Verklaring
Hebreeuws 'wie is als God?'. Naam van een van de aartsengelen, in het Oude Testament genoemd in het boek Daniël (10, 13, 21; ook als persoonsnaam in Numeri 13). Voorts komt hij voor in het Nieuwe Testament in de brief van Judas, vers 9 en in Openbaring 12, 7: 'En er kwam oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog' (vergelijk Vondels 'Lucifer'). Michaël werd vaak afgebeeld als een gevleugelde ridder in een glanzende rusting, terwijl hij met een vlammend zwaard op de overwonnen draak (de duivel) staat. Hij is daarom patroon van de katholieke kerk; kerkelijke feestdag: 29 september. Hij is tevens beschermheilige van Duitsland (Michel). De naam is opgekomen in de 12e eeuw in West-Vlaanderen (Leys). Oudste voorbeeld in Holland is uit 1275; in de 14e eeuw wordt de naam vrij frequent (Van der Schaar). Tholen 18e eeuw: Machias, Maggies. Vrouwelijke vormen komen, in tegenstelling tot andere van jongensnamen afgeleide namen, pas laat voor: In Frankrijk aan het eind van de negentiende eeuw, in Nederland volgens de gegevens van Van der Schaar pas in de twintigste eeuw.