Voornaam
populariteitslijsten
english
Moene
Verklaring
Friese naam. In het Middelnederlands bestond de vorm Simoen, verkort tot Moene (vergelijk Jeroen uit Hieronymus; zie Moen). De Friese verkortingen van Simon wijzen echter in het algemeen niet op beklemtoning van de tweede lettergreep. Daarom moeten we bij Fries Moene eerder aan een Germaanse naam denken van de stam van Oudfries mund 'voogd(hand)', Oudhoogduits munt 'bescherming' (zie -mond-). Reeds vanaf de eerste eeuw is dit woord als element van Germaanse namen in gebruik.