Voornaam
populariteitslijsten
english
Raimund
Verklaring
Tweestammige Germaanse naam, waarvan het eerste element overeenkomt met Gotisch ragin 'raad', vergelijk Oudnoors meervoud regin 'de beslissenden, de goden'. In het algemeen heeft dit element in namen alleen nog een versterkende betekenis, het versterkt dus datgene wat in het tweede lid wordt uitdrukt (zie regin-). -agi-, -egi- werd in het Nederlands ei, door reductie van de intervocalische g (vergelijk zeil, Duits Segel; zeide, Middelnederlands seghede enzovoort). Het tweede lid betekent 'hand, bescherming, voogd', vergelijk Duits Vormund (zie -mond). De gehele naam betekent dus ongeveer 'sterke beschermer'. Er zijn enkele Spaanse (Catalaanse) heiligen van deze naam; voorts: Raimundus Palmarius, geboren omstreeks 1140 in Piacenza; hij stichtte in 1178 een hospitaal in Piacenza; gestorven 1200; kerkelijke feestdag: 28 juli.