Voornaam
populariteitslijsten
english
Romanus
Verklaring
Van Latijns Romanus 'Romein'. De Italiaanse vorm Romeo van Grieks Romaios 'Romein'. Vooral kinderen van Romeinen buiten Italië werden met een zekere trots 'Romein' genoemd. Verlatijnsing van een Germaanse naam is echter ook mogelijk: Rodman, uit Rod- 'roem' (zie roe(d)-) en 'man', dat als tweede lid in Germaanse namen vaak niet veel meer is dan 'vleisuffix' (zie -man-). Heiligennaam: 1) Romanus, martelaar in Rome, vermoedelijk tijdens Valerianus in 258; kerkelijke feestdag: 9 augustus; 2) Romanus, de eerste abt van Condat, het tegenwoordige Saint-Claude, gestorven omstreeks 463; kerkelijke feestdag: 28 februari; 3) Romanus, bisschop van Rouaan; gestorven 640; kerkelijke feestdag: 23 oktober; 4) Romanus, abt (?) van Dryes-les-belles-Fontaines (Fontrouge), 6e of 7e eeuw; kerkelijke feestdag: 22 mei; 5) Romanus, monnik in Galatië, omstreeks 730. Vooral in Frankrijk werd de naam Romain populair, aangezien het vooral een Franse heiligennaam is, bijvoorbeeld Romain Rolland, Frans schrijver (1866-1944). Hij kreeg de Nobelprijs in 1915. De naam kwam in Zuid-Nederland in de 15e eeuw in gebruik (Romein, Romeyn). Vooral Zuid-Nederlandse naam.