Voornaam
populariteitslijsten
english
Salé
ook Sale
Verklaring
Friese naam. Eenstammige verkorting van een Germaanse naam, waarvoor Angelsaksisch salo 'donker van kleur' een verklaringsmogelijkheid is. Waarschijnlijker is echter verwantschap met Nederlands zaal, in de oudere, ruimere betekenis 'woonplaats', 'huis' (Oudhoogduits sal, Gotisch saljan 'onderkomen vinden'). Ook het oudere equivalent van Nederlands huis werd namelijk als naamelement gebruikt (zie Huso). Sale kan ook een vleivorm van Salomon zijn. Vergelijk ook Seel en Selle en de familienaam Zaal, oorspronkelijk een voornaam in het land van Woerden (vergelijk Gens Nostra XX, 66 en volgende).