Voornaam
populariteitslijsten
english
Sieger
Verklaring
Tweestammige Germaanse naam uit Sigi- 'zege, overwinning' en -her 'heer, leger, schare' (zie sig- en -her-). Zie ook Sier. Vroeger was de naam algemener verbreid: 14e eeuw in Holland: Zegher, Noord-Holland: Segher.