Voornaam
populariteitslijsten
english
Sil
Verklaring
Friese naam. Het is zeer twijfelachtig of we hier te maken hebben met sterk verkorte, eenstammige Germaanse namen met sigi-, sî- 'zege, overwinning' (zie sig-), met een diminutief-element l. Verschillende theorieën hebben geen oplossing gebracht (zie Schlaug 1955, blz. 224). Sil is ook een Zuid-Nederlandse verkorting van Achilles (mannelijk) en van Caecilia (vrouwelijke).