Voornaam
populariteitslijsten
english
Sjamme
Verklaring
Friese naam. Vleivorm uit Sîhalm, -helm, een naam die is samengesteld uit Sigi-, Sî- 'zege, overwinning' (zie sig-) en 'helm' (zie -helm-).