Voornaam
populariteitslijsten
english
Tristan
Verklaring
Deze naam is afkomstig uit de Keltisch sagen: 'Tristan en Isolde'. De oorsprong wordt wel verklaard uit Keltisch Drystan, Drustan (zie hierover Nora K. Chadwick, 'Celtic Britain', Leiden 1964, blz. 120 en volgende). Het kan ook een ontlening aan het Germaans zijn, zie Thurstan. In verband met het tragische element in de sage werd de naam 'angelehnt' aan Frans triste 'droevig, bedroefd'. Dit blijkt uit het feit dat een zoon van Lodewijk IX Tristan genoemd werd wegens de ellende die zijn voortijdige geboorte veroorzaakte. De naam was vroeger tamelijk verbreid, ook in Nederland kwam hij wel voor: Tristraem, Tristram, Tryestram en Tram in Zuid-Nederland in de 14e eeuw. In Noord-Nederland niet voor de 17e eeuw. Vgl. ook Sternes 'Tristram Shandy' in de 18e eeuw en Tristan da Cunha, de Portugese ontdekkingsreiziger, naar wie de eilandengroep met deze naam werd genoemd. Als Frans voorbeeld: Tristan Bernard.