Voornaam
populariteitslijsten
english
Ursŭla
Verklaring
Afleiding in diminutiefvorm van Latijns ursus 'beer' (zie Ursus en -bern-). Heiligennaam: volgens een populaire Middeleeuwse legende was Ursula martelares met 11.000 maagden in Keulen. Deze legende komt het eerst naar voren in de rond 975 ontstane eerste passio. Kerkelijke feestdag: 21 oktober. Later werd deze legende verscheidene malen uitgebreid, waarmee ook de verering toenam. De kern van de verhalen ligt vermoedelijk bij een aantal martelaressen in 304, tijdens Diocletianus. Het grote aantal zou een vergissing zijn doordat men het Romeinse getal 11 verkeerd gelezen heeft of doordat men de naam van Ursula's metgezel Undecimilla 'de kleine elfde' verkeerd begrepen heeft: undecim milia 'elfduizend'. Niettemin heeft de legende sterk op de volksverbeelding gewerkt, zodat haar verering, en daarmee de naam, zich sterk verbreidde. Ook in de literatuur bood het verhaal stof voor poëzie, bijvoorbeeld reeds in de rijmkroniek van de Keulse stadsschrijver Hagen, bij ons later in 'Maeghden' van Vondel. Oudste voorbeeld van het gebruik van de naam in Holland dateert van 1525; in Groningen omstreeks 1574; in Noord-Holland (Alkmaar) omstreeks 1600 in de vorm Orsele (Van der Schaar). Een zus van Amalia van Solms heette Ursula (geboren 1594).