Voornaam
populariteitslijsten
english
Bernhard
Verklaring
Tweestammige Germaanse naam met ongeveer de betekenis 'sterk, moedig als een beer', uit Bern 'beer- (zie -bern-) en -hard 'sterk, moedig' (zie -hard-). De naam kwam van oudsher in de Germaanse streken veel voor, maar door verschillende heiligen zal hij steun ondervonden hebben voor een blijvende populariteit. Vooral Bernhard van Clairvaux (1091-1153) heeft bijgedragen aan de populariteit van de naam. Hij was afkomstig uit de Bourgondische adel en werd in 1115 abt van Clairvaux; kerkelijke feestdag: 20 augustus. Het bekende hospitium op de St.-Bernhardspas werd gesticht door St.-Bernhard van Menthon, gestorven 1081.