Voornaam
populariteitslijsten
english
Sém
ook Sem , Sèm en SEM
Verklaring
Sem is de naam van een zoon van Noach, stamvader der Semieten. Het is niet waarschijnlijk dat hij de inspiratiebron bij de naamkeuze is geweest. Mogelijk is het een variant van Sjamme (vergelijk Semke en Semme) of een verkorting van Samuel.