Voornaam
populariteitslijsten
english
Side
Verklaring
Friese naam. Verkorting van een Germaanse naam met Sigi-, Sî- (zie sig-) met in het tweede lid een d- aan het begin (bijvoorbeeld -dag, Oudfries -dî, -dei) of aan het eind, vergelijk het eerste deel van de plaatsnaam Siddeburen, oude vorm: Syerdeberth (met daarin de naam Siard).