Voornaam
populariteitslijsten
english
Siard
Verklaring
Overwegend, maar niet uitsluitend Friese naam. Tweestammige Germaanse naam, uit Sîhard, van Sigi-, Sî- 'zege, overwinning' (zie sig-) en -hard 'sterk, stevig' (zie -hard-). De naam betekent dus ongeveer 'sterke overwinnaar'. Vgl. Sigert. De naam is oorspronkelijk en ook nu nog voornamelijk Fries, maar bijvoorbeeld Siardus (Sjorrus) is in bijvoorbeeld Huijbergen te vinden, aangezien Siard als heiligennaam ook enige verbreiding buiten Friesland heeft gevonden. Siard was abt van het premonstratenzer klooster Mariëngaarde bij Hallum; gestorven 1230; kerkelijke feestdag: 17 november. Mede doordat de relikwieën overgebracht werden naar de premonstratenzer abdij in Tongerlo bij Geel in België, kwam Siard in het zuiden ook wel in gebruik.