Voornaam
populariteitslijsten
english
Ben
ook ben en Bén
Verklaring
Eenstammige verkorting van namen met bern- 'beer', voornamelijk van Bernhard, met reductie van de r. Ben komt echter ook voor als verkorting van Benjamin en Benedictus. De 'Big Ben' werd genoemd naar Sir Benjamin Hall, onder wiens supervisie de klok gegoten werd.