Voornaam
populariteitslijsten
english
Sigert
Verklaring
Tweestammige Germaanse naam, uit Sigi-hard; Sigi- betekent 'zege, overwinning' en -hard is 'sterk, stevig' (zie sig- en -hard-). De betekenis is dus ongeveer 'sterke overwinnaar'; vergelijk Siard.